Biblioteca Judeţeană “A.D. Xenopol” din Arad

Acces WebOPAC

Biblioteca Judeţeană “A.D. Xenopol” din Arad asigură pentru toţi utilizatorii egalitatea accesului la informaţii şi la documentele necesare informării, la activităţi de educaţie permanentă, de petrecere a timpului liber şi de dezvoltare a personalităţii. Accesul la serviciile bibliotecii este acelaşi pentru toţi membrii comunităţii, fără deosebire de statut social ori economic, vârstă, sex, apartenenţă politică, religioasă ori etnică.

Adresa: Str.GHEORGHE POPA DE TEIUŞ, nr. 2-4, Arad
Telefon: +40.257.256.510 - secretariat, +40.257.270.725 - director
Fax: +40.257.256.510
Email: secretariat@bibliotecaarad.ro

Date statistice (2009):
- Colecţia: 486.217 u.b.
- Calculatoare pentru public: 22
- Filiale: 5 (Aradul Nou, Micalaca, Aurel Vlaicu, Sânnicolaul-Mic, Gai)
- Cititori înscrişi: 22.473
- Atragere la lectură: 3,76% (din populaţia Mun. Arad)

 

 

Biblioteca Judeţeană "Dinicu Golescu" Argeş

Acces WebOPAC

Misiunea Bibliotecii Județene “Dinicu Golescu Argeș” este aceea de a promova cunoașterea, folosind în acest scop întreaga sa infrastructură umană și tehnologică și având ca obiectiv final satisfacerea intereselor de studiu, lectură, informare, documentare, educare și recreere pentru întreaga comunitate argeșeană.

Contact: Bd. Victoriei, nr. 18, 110017, Piteşti
tel/fax: 0248-223030
www.facebook.com/BJArges
E-mail: info@bjarges.ro

Date statistice:
- Colecţia: peste 500.000 de publicații;
- Achiziționează anual (în medie): 10.000 u.b.
- Inscrie, (anual): aproximativ 13.000 utilizatori;
- Difuzează (anual); peste 600.000 de volume;
- Frecventată zilnic (de aproximativ): 500 utilizatori;
- Oferă utilizatorilor săi acces la informare pe subiecte europene prin intermediului Centrului Europe Direct Argeș;
- Organizează, anual, peste 300 de evenimente, culturale și instructiv-educative, destinate să suscite interesul comunității locale.

 

 

Biblioteca Judeţeană "C. Sturdza" Bacău

Acces WebOPAC

Fondată în 1893, Biblioteca Judeţeană continuă activitatea începută în cadrul bibliotecii publice înfiinţate de Gheorghe Sturdza în primăria localităţii, ctitorul fiind şi principalul donator de carte. Numele beizadelei Costache Sturdza a fost atribuit instituţiei ca o condiţie a înfiinţării.

Strada Aleea Parcului, Nr. 9, cod 600043, Bacău
Tel./Fax : 0234/513.126; 0334/405.174
E-mail: bjbc@pcnet.ro

 

 

Biblioteca Judeţeană "G. Coşbuc" Bistriţa

Acces WebOPAC

Biblioteca Judeţeană "G. Coşbuc" Bistriţa-Năsăud este continuatoarea bibliotecii orăşeneşti care a fost înfiinţată în anul 1949. Astăzi, ea funcţionează, având şi un număr de două filiale.

Str. Al. Odobescu, nr. 11, Bistriţa
telefon: 0363/401.356
E-mail: contact@bjbn.ro

Date statistice:
Sunt înscriși la Biblioteca Judeţeană un număr de 14.444 de utilizatori (11.363 strict aferenţi anului 2012), dintre care utilizatori activi 8.746, noi înscrişi 2.617.
S-au operat 18.5270 de tranzacţii de împrumut individual, 813 tranzacţii virtuale, iar Biblioteca a fost vizitată (frecventată) de 90.284 de utilizatori care au împrumutat cărţi şi au solicitat informaţii diverse. Totodată au participat la programele cultural-ştiinţifice ale Instituţiei noastre un număr de 2.956 persoane.
Rețeaua internă de calculatoare a Instituției este formată din 35 de calculatoare, conectate prin cablu UTP.

 

 

Biblioteca Judeţeană "Panait Istrati" Brăila

Acces WebOPAC

Biblioteca Judeţeană "Panait Istrati" Brăila este o instituţie de tradiţie, cu o vechime de 130 de ani în peisajul vieţii culturale brăilene. De-a lungul timpului, a devenit o instituţie modernă, care oferă servicii de înaltă calitate, derulează proiecte ce deschid perspective noi de abordare a lecturii publice, cu un grad de adresabilitate din ce în ce mai mare.

Piaţa Poligon, nr. 4, Brăila
Tel./fax: 0239/626.128

Date statistice (la 1 ianuarie 2010):
- Colecţia: 357.816 u.b.
- Calculatoare pentru public: 25
- Filiale: 5
- Cititori înscrişi: 17.240 (intervalul 2005-2009)
- Atragere la lectură: 8%

 

 

Biblioteca Judeţeană "V. Voiculescu" Buzău

Acces WebOPAC

Biblioteca Judeţeană "V. Voiculescu" Buzău constituie, organizează, prelucrează, dezvoltă, conservă şi pune la dispoziţia utilizatorilor colecţii enciclopedice de documente; organizează, în condiţiile legii, şi Depozitul legal local al judeţului Buzău;

Str. Unirii nr. 140 A , cod 120360;
Tel.: 0238/721.509, 0338/401.262, 0338/401.263
Fax: 0238/717.283


Date statistice (2009):
- Colecţia: 307.000 u.b.
- Nr calculatoare pentru public la 01/01/2010: 23
- Nr. filiale: 5
- Utilizatori înscrişi: 20.000
- Atragere la lectură: 6,57%

 

 

Biblioteca Judeţeană "Ioan N. Roman" Constanţa

Acces WebOPAC

Biblioteca Judeţeană "Ioan N. Roman" Constanţa, prin misiunea sa, este o instituţie publică în slujba comunităţii constănţene şi dobrogene. Scopul nostru este de a contribui la creşterea prosperităţii spirituale şi materiale a membrilor comunităţii locale, prin crearea şi promovarea accesului la o vastă arie de idei şi informaţii, prin asistenţa de specialitate oferită, prin promovarea interesului pentru lectură şi învăţare pe tot parcursul vieţii.

Str. Mircea cel Batrân, nr. 104 A, cod poştal: 900592
Tel: 0241/614.482; 0241/616.244; 0241/616.245
Fax: 0241/614.482
E-mail: bjconstanta@yahoo.com

 

 

Biblioteca Judeţeană “Alexandru şi Aristia Aman” Dolj

Acces WebOPAC

Având o tradiție de peste 100 de ani, Biblioteca Județeană “Alexandru și Aristia Aman” Dolj se găsește în fața unui public nou, care trebuie informat mai larg, mai diferențiat, mai exigent. Pentru aceasta, înainte de toate, biblioteca trebuie să dispună de toate datele necesare cunoașterii temeinice a totalității publicului potențial, - a viitorilor săi utilizatori.
Cu siguranță, pe lângă numeroasa colecție de documente, Biblioteca Județeană Alexandru și Aristia Aman pune în serviciul cunoașterii, activitățile pe care le organizează și le difuzează, remarcabile evenimente care completează și îmbunătățesc serviciile publice de bibliotecă.

Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 9, 200390, Craiova, jud. Dolj
Telefoane: +40251532267; +40351441809
Fax: +40251523177
E-mail: infobiblioteca@aman.ro

Date statistice (la 1 ianuarie 2012):
- Colecţia: 539.280 u.b.
- Calculatoare pentru public: 58
- Filiale: 5
- Cititori înscrişi: 23.450 (intervalul 2007-2011)
- Atragere la lectură: 3,17%

 

 

Biblioteca Judeţeană “V.A. Urechia” Galaţi

Acces WebOPAC

Biblioteca Judeţeană “V.A. Urechia” Inaugurată la 11 noiembrie 1890, prin “actul de dar” al academicianului, profesorului, bibliofilului şi omului politic Vasile Alexandrescu Urechia, cu un fond iniţial de 6007 volume, Biblioteca Judeţeană “V.A. Urechia” conferă celor 125 de ani de existenţă prestigiul continuităţii cultural-ştiinţifice în spaţiul oraşului de la Dunăre.

Biblioteca Publică Judeţeană “V.A. Urechia” asigură accesul liber, gratuit şi nediscriminatoriu la informaţie, cultură şi cunoaştere. Obiectivele instituţiei vizează îmbunătăţirea şi înnoirea permanentă pentru a răspunde cerinţelor şi exigenţelor utilizatorilor, standardelor actuale ale Uniunii Europene şi au în vedere:

Adresa: Str.Mihai Bravu, nr. 16, 800208, Galaţi
Telefon: +40.236.411.037
Fax: +40.236.311.060
Email: bvau@bvau.ro Email: vaurechia@gmail.com

Date statistice (2015):
- Colecţia: 829.310 u.b. (din care, destinate accesului liber la raft: 375.000 u.b.)
- Calculatoare pentru public: 52
- Filiale: 4
- Cititori înscrişi: 44.140 (2010-2014)
- Atragere la lectură: 50,32% (din populaţia Judeţului Galaţi)

 

 

Biblioteca Judeţeană “Ovid Densuşianu” Hunedoara

Acces WebOPAC

Înfiinţată în anul 1951, Biblioteca Judeţeană Hunedoara a primit numele unei mari personalităţi hunedorene, în anul 1993.

Str. 1 Decembrie, nr. 26, Deva, 330025, Jud. Hunedoara
tel.: 0354/101.131 şi tel/fax: 0254/216.457
E-mail: bibliotecadeva@upcmail.ro

 

 

Biblioteca Judeţeană “Ştefan Bănulescu” Ialomiţa

Acces WebOPAC

Biblioteca Judeţeană “Ştefan Bănulescu” Ialomiţa funcţionează din anul 1950, iar din anul 1990 a dobândit personalitate juridică, an în care a primit şi numele cunoscutului prozator.

B-dul Matei Basarab, nr. 26, Slobozia, Jud. Ialomiţa
Tel: 0243/230055
E-mail: biblioteca_ialomita@bji.ro

 

 

Biblioteca Judeţeană “I.G. Bibicescu” Mehedinţi

Acces WebOPAC

Biblioteca Judeţeană “I.G. Bibicescu” Mehedinţi a luat fiinţă în anul 1921 ca "bibliotecă populară", din iniţiativa marelui economist şi folclorist mehedinţean, pe baza donaţiei sale şi a statutului Societăţii culturale din Turnu Severin.

Str.Ştefan Odobleja nr.59, Drobeta Turnu Severin, Jud. Mehedinţi
Tel/fax: 0252/315.682
E-mail: office@bjmehedinti.ro

 

 

Biblioteca Judeţeană Satu Mare

Acces WebOPAC

Biblioteca Judeţeană Satu Mare continuă tradiţia unor biblioteci publice care au funcţionat la Satu Mare din 1891 şi oferă acces liber, gratuit şi nediscriminatoriu la informaţie şi cunoaştere prin bazele de date şi colecţiile proprii.
Biblioteca Judeţeană Satu Mare şi-a dimensionat întreaga activitate pe parcursul anilor urmărind, pas cu pas, să-şi îndeplinească rolul ce rezultă din declaraţia de misiune: "…de a servi interesele de informare, studiu, educaţie, lectură şi recreere ale utilizatorilor din municipiul şi judeţul Satu Mare, oferind acces liber, gratuit şi nediscriminatoriu la informaţie şi cunoaştere prin bazele de date şi colecţiile proprii." O misiune nobilă şi frumoasă, dar şi dificilă, în egală măsură, având în vedere faptul că la serviciile Bibliotecii Judeţene apelează un public eterogen, din toate categoriile socio-profesionale şi de vârstă, din diversitatea multiculturală existentă în zonă.

Strada Decebal, Nr.2, 440006, Satu Mare
Tel: +40-261-711199
Fax: +40-261-715861

Date statistice (la 1 ianuarie 2010):
- Colecţia: 443.506 u.b.
- Calculatoare pentru public: 19
- Filiale: 3
- Cititori înscrişi: 30.882 (intervalul 2008-2012)
- Atragere la lectură: 28,6% din populaţia Mun. Satu Mare

 

 

Biblioteca Judeţeană “I.S. Bădescu” Sălaj

Acces WebOPAC

Fondată în anul 1950, Biblioteca a început să funcţioneze ca bibliotecă populară a Oraşului Zalău. Numele cărturarului sălăjean i-a fost atribuit în anul 1957, când a devenit instituţie judeţeană.

Piaţa Iuliu Maniu, Nr. 13, 450016, Zalău, Jud. Sălaj
Tel./Fax: 0260/632.007
E-mail: biblio@bjs.ro

 

 

Biblioteca Judeţeană “ASTRA” Sibiu

Acces WebOPAC

Biblioteca Judeţeană “ASTRA” Sibiu asigură, prin colecțiile sale de valoare, tezaurizate de-a lungul a 152 de ani de tradiție, atât nevoia de cercetare și documentare, cât și accesul la servicii moderne de informare și lectură.
Biblioteca mai deţine şi Revista “Transilvania” - revistă științifică acreditată CNCS la categoria B, precum şi Editura Armanis.

Str. George Bariţiu, nr. 5 şi 7, 550178, Sibiu
Tel.: 0269/210.551
Fax: 0269/215.775
E-mail: bjastrasibiu@gmail.com

 

 

Biblioteca Judeţeană “Panait Cerna” Tulcea

Acces WebOPAC

Iniţial, biblioteca publică a fost înfiinţată între 1880 şi 1900, a început să funcţioneze după 1918, când a primit şi numele de Biblioteca “Panait Cerna”.

Str. Isaccei, nr. 16A, 820165, Tulcea
Tel./Fax: 0240/513.833
E-mail: bjt@tulcealibrary.ro

 

 

Biblioteca Judeţeană “Antim Ivireanul“ Râmnicu Vâlcea

Acces WebOPAC

Că nu este alta şi mai frumoasă şi mai cu folos în toată viaţa omului zăbavă decât ... aflarea informaţiei.

Str. Carol I, nr. 26, Râmnicu Vâlcea, Cod Poştal 240591
Telefon: 0250/739.221; 0350/401.794;
Fax: 0250/739.221

Date statistice:
- Colecţii (la 01.01.2010): 416.881 u.b., din care:
            a. cărţi tipărite: 400.150 u.b.
            b. periodice tipărite: 22.436 u.b.
            c. documente audiovizuale: 6.299 u.b.
            d. colecţii electronice: 1.432 u.b.
            e. colecţii speciale: 9.000 u.b.
- Nr. PC-uri pentru public: 33
- Nr. de cititori înscrişi (01.01.2006-01.10.2010): 41.795
- Atragere la lectură (câte procente din cetăţenii comunităţii servite vin la bibliotecă într-un an): 12.68%
- Filiale care funcţionează: 3 (Ostroveni, Traian, Goranu)

 

 

Biblioteca Judeţeană "Nicolae Milescu Spătarul" Vaslui

Acces WebOPAC

Biblioteca Judeţeană "Nicolae Milescu Spătarul" Vaslui, prin serviciile şi activităţile sale, serveşte interesele de informare, documentare şi petrecere a timpului liber ale comunităţii. Strategia pentru îndeplinirea misiunii, funcţiilor şi obiectivelor specifice vizează obiective care reflectă preocuparea pentru creşterea performanţei şi întărirea poziţiei bibliotecii în mediul concurenţial.

Adresa: Strada Hagi Chiriac, Nr. 2,  cod. 730129
Telefon/fax: 0235/313767
E-mail: office@bjvaslui.ro; bjvaslui@yahoo.com

Date statistice: - Colecţii: 245.500 volume
- Număr computere: 67 (21 computere pentru utilizatori)
- Utilizatori înscrişi:  18.486
- Atragere la lectură (utilizatori ca procente din populaţie): 5,76 %

 

 

Biblioteca Judeţeană "Duiliu Zamfirescu" Vrancea

Acces WebOPAC

Garantează dreptul la cunoaştere, promovează principiile democraţiei, schimbul de idei şi de valori culturale, favorizând egalitatea şanselor şi includerea socială prin manifestările culturale şi de promovare a cărţii la nivel judeţean, naţional şi internaţional.

Str. Mihail Kogalniceanu nr. 12-13, FocŞani, 620036, Jud. Vrancea
Tel./Fax: 0237/215.468
E-mail: biblioteca@bjvrancea.ro

Date statistice: - Colecţii: 192.173 total documente existente la finalul anului 2009
- PC-uri pentru public - 25 calculatoare
- Cititori înscrisi: 29174 cititori perioada 2005 - 2010
- Procentul de atragere la lectură 8,12 % !
- Biblioteca Vrancea are două secţii separate : Secţia pentru Copii şi Tineret şi Filiala SUD

 

 

Biblioteca Municipală Adjud

Acces WebOPAC

Biblioteca Municipală Adjud a fost înfiinţată în anul 1919 de către Centrul Cultural “Spre Lumină”. Biblioteca Municipală funcţionează în actualul sediu din 9 aprilie 1998, dată ce coincide cu împlinirea a 565 de ani de atestare documentară a oraşului.
Biblioteca Municipală Adjud este o instituţie publică modernă, pusă în slujba comunităţii locale. Prin misiunea sa, Biblioteca oferă servicii gratuite de informare, studiu, lectură, educaţie, formare continuă, încurajează creativitatea, libera exprimare, voluntariatul, descoperă, promovează şi susţine valorile comunităţii locale.

Str. Libertăţii, nr. 7A, 625100, Adjud, Jud. Vrancea
Tel: 0237/641.300
E-mail: bmadjudvrancea@gmail.com

 

 

Biblioteca Municipală “Dr. C.I. Istrati” Câmpina

Acces WebOPAC

Biblioteca Municipalăa fost înfiinţată în anul 1949 şi continuă tradiţia bibliotecii înfiinţate în anul 1906 de savantul Constantin I. Istrati.
Spicuim din obiectivele principale asumate de către Biblioteă: - asigurarea accesului cetățenilor la toate tipurile de informație;
- crearea deprinderilor de lectură la copii, începând de la vârste fragede, prin organizarea de vizite cu învățători și profesori;
- stimularea imaginației și creativității copiilor și tinerilor, prin organizarea unor activități didactice în colaborare cu școli și licee;
- promovarea conștientizării moștenirii culturale, prin organizarea unor evenimente precum simpozioane dedicate anumitor personalități, lansări de carte.

Bulevardul Culturii, nr. 39, 105600, Câmpina, Jud. Prahova
Tel: 0244/336.006
E-mail: biblioteca@bmcampina.ro

Date statistice (2013):
- Colecţia: 80.000 u.b.
- Calculatoare pentru public: 12
- Filiale: 1
- Cititori înscrişi: 3.800 (2013)

 

 

Biblioteca Municipală “Ion Barbu” Câmpulung Muscel

Acces WebOPAC

Biblioteca Municipală “Ion Barbu” Câmpulung Muscel funcţionează în forma actuală din anul 1950. Preocuparea principală a personalului instituţiei noastre a fost de a achiziţiona şi conserva cărţile şi publicaţiile periodice în funcţie de solicitările utilizatorilor şi de structura socio-profesională a comunităţii pe care o deserveşte.

Bulevardul Republicii, Nr. 61. Tel./Fax. 0248/512.626
Email: bibliotecabarbu@yahoo.com

Date statistice: - Colecţia: 150.000 u.b. (aproximativ)
- PC–uri pentru public: 2
- Cititori înscrişi conform statisticii pe cinci ani la 01.05.2010: 22.609
- Filiale: 2 (Grui, Vişoi)
- Atragere la lectură: 12%

 

 

Biblioteca Municipală "Ştefan Petică" Tecuci

Acces WebOPAC

Biblioteca Municipală "Ştefan Petică" Tecuci este o bibliotecă cu profil enciclopedic pusă în slujba comunităţii locale; permite accesul nelimitat şi gratuit la colecţii, baze de date şi la alte surse de informare.
Menţionăm între obiectivele Bibliotecii:
-transformarea Bibliotecii Municipale Tecuci într-un centru de informare și documentare al întregii comunități, care să asigure accesul la informațiile de orice tip;
-atragerea la lectură a utilizatorilor și potențialilor utilizatori;
-creșterea calității serviciilor oferite utilizatorilor;
-diversificarea serviciilor și a ofertei culturale;
-descoperirea și promovarea valorilor locale.

E-mail: bstpetica@yahoo.com
Tel./fax: 0336/109.461
E-mail: biblioteca_stefan_petica@municipiultecuci.ro

Date statistice:
- Colecţia: 130.000 u.b.
- Calculatoare pentru public: 10
- Cititori înscrişi (2006-2009): 11.052
- Cititori activi (la 01.01.2010): 5.913
- Atragere la lectură: 14%

 

 

Biblioteca Pedagogică Naţională "I.C. Petrescu"

Acces WebOPAC

Biblioteca Pedagogică Naţională "I.C. Petrescu" (BPN) are două dimensiuni: a) una de bibliotecă specializată care serveşte în principal cadrele didactice şi cercetătorii, elevii şi studenţii, concentrând cea mai bogată colecţie de carte pedagogică şi din domeniul ştiinţelor educaţiei; b) o dimensiune enciclopedică întrucât reuneşte în colecţiile sale publicaţii din toate domeniile cunoaşterii.

Str. Zalomit nr. 12, Sector 1, 010151, Bucureşti
Tel./fax: 021/311.0323 (Secretariat/Director); 021/313.4521 (Relaţii cu Publicul)
Mobil: 0721/719.334
E-mail: ccarmenleo@hotmail.com

Date statistice:
- Colecţia: 459.697 u.b.
- Calculatoare pentru public: 10
- Cititori înscrişi: 19.876

 

 

Biblioteca Academiei de Studii Economice din Bucureşti

Acces WebOPAC

Misiunea Bibliotecii ASE este de a răspunde cerinţelor de informare, studiu şi cercetare ale cadrelor didactice, studenţilor, cercetătorilor şi altor categorii socio-profesionale din mediul universitar, prin valorificarea şi comunicarea tuturor surselor de informaţii accesibile local sau la distanţă, şi prin prezervarea şi dezvoltarea colecţiilor proprii.

Date statistice:
- Colecţii: cca 700.000 volume.
- Documente cu acces liber la raft: 87860 vol. (din total colecţii)
- Înregistrări catalografice în sistem automatizat: 177648 (din total colecţii)
- Calculatoare (PC) pentru utilizatori: 40
- Utilizatori activi: 9980 (din care 4052 noi înscrişi). 25-30% procentul de atragere la lectură

 

 

Biblioteca Universităţii de Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu” din Bucureşti

Acces WebOPAC

Biblioteca Universităţii de Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu” din Bucureşti a fost înfiinţată în anul 1912 şi s-a dezvoltat în timp, odată cu evoluţia arhitecturii şi a disciplinelor conexe, ajungând să deţină astăzi cel mai mare şi mai important fond documentar în domeniu, aproape 200.000 de volume de publicaţii, printre care se numără lucrări valoroase de patrimoniu, titluri şi colecţii unicat de publicaţii româneşti şi internaţionale dedicate istoriei arhitecturii şi spaţiului construit. Biblioteca Universităţii de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu" are ca obiectiv principal, asigurarea posibilităţilor de informare şi documentare a studenţilor, cadrelor didactice şi cercetătorilor din domeniu, oferind acces controlat la fondul documentar propriu sau al altor unităţi de profil.

Adresa: Str. Academiei, nr. 18-20, Sector 1, Bucureşti
Telefon Biroul Achiziţii-Evidenţă: +40.21.307.71.61
Telefon Secţia Permise/Relaţii cu publicul +40.21.307.71.28
Email: Achiziţii-Evidenţă

Date statistice:
- Colecţia: 197.509 u.b.
- Calculatoare pentru public: 25
- Cititori înscrişi: 1.900 (la sf. anului 2013)
- Vizite la bibliotecă: 9.929 utilizatori (în 2013)

 

 

Universitatea "Danubius" Galaţi

Acces WebOPAC

Biblioteca Universităţii "Danubius" din Galaţi este o structură cultural-ştiinţifică şi de cercetare, de drept privat, fără personalitate juridică, funcţionând ca unitate aferentă Universităţii.

Bulevardul Galaţi, nr. 3, 800654, Galaţi, Jud. Galaţi
Tel: 0372/361.145
E-mail: biblioteca@univ-danubius.ro

Date statistice:
- Colecţia: 31.141 u.e.
- Calculatoare pentru public: 6
- Cititori înscrişi (ultimii 5 ani): 4.834

 

 

Biblioteca Universităţii Naţionale de Artă Teatrală şi Cinematografică “I.L. Caragiale” din Bucureşti

Acces WebOPAC

Biblioteca Universităţii Naţionale de Artă Teatrală şi Cinematografică “I.L. Caragiale” din Bucureşti este o bibliotecă specializată, care deţine o colecţie importantă de documente pe specificul de interes, precum şi documente de interes, care sunt în relaţie cu tematica centrală axată pe teatru şi film.

Str. Matei Voievod, nr. 75-77, 021452, Sector 2, Bucureşti
Tel: 021/252.8001
E-mail: biblioteca@unatc.ro

 

 

Biblioteca Universităţii din Craiova

Acces WebOPAC

Biblioteca Universităţii din Craiova este o structură cultural ştiinţifică, de drept public, fără personalitate juridică, funcţionând ca unitate aferentă Universităţii. Biblioteca susţine procesul de instruire, formare, educare, cercetare, deservind prioritar studenţii, cadrele didactice şi cercetătorii Universităţii.

Str. Al.I. Cuza, nr. 13, 200585, Craiova, Jud. Dolj
Tel./Fax: 0251/418.844
E-mail: bib@central.ucv.ro

Date statistice (2013):
- Colecţia: 1.052.000 u.b.
- Calculatoare pentru public: 66
- Filiale: 14
- Cititori înscrişi: 22.473
- Atragere la lectură: 30%